Γυμναστική... Ήταν Εκκλησία... Αυλή... Κατασκευές... Κάνε κλικ στις εικόνες Στην αυλή... Στην αυλή... Καταστροφές... Πριν τη παρέλαση... Αναμνηστική φωτογραφία Στην αυλή... Γυμναστική
Η ανέγερση  του  κτηρίου  έγινε  μεταξύ  των  ετών  1907 - 1912  από   τους   Βούλγαρους  κατοίκους   της  Προσοτσάνης,  με  χρηματοδότηση   από  βουλγάρικες  οργανώσεις,  για   να  καλύψει  τις  θρησκευτικές  τους  ανάγκες (ναός).  Στον ίδιο χώρο προϋπήρχε ένα  εκκλησάκι  που παραχώρησε η Τουρκική Διοίκηση στους  Βούλγαρους  κατοίκους,  αλλά  κάηκε  το 1907.  Η κατασκευή  του  ναού  ολοκληρώθηκε  (είχε  δύο  καμπαναριά  αλλά  έλλειπαν  οι καμπάνες )  το  καλοκαίρι του  1912   και λειτούργησε η  εκκλησία  μόνο κατά τις δύο πρώτες βουλγαρικές κατοχές (23/10/1912 - 30/6/1913 & 16/8/1916 – 16/10/1918). Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της 29ης-30ης Σεπτεμβρίου 1941 (τρίτη βουλγαρική κατοχή), ο ναός ήταν ερειπωμένος αλλά εκεί  συγκέντρωσαν  οι Βούλγαροι περί τους 450 άνδρες της Προσοτσάνης, πριν οδηγή σουν πολλούς από αυτούς στον τόπο  της  εκτέλεσής τους,  στη  γέφυρα  του  ποταμού  Αγγίτη   προς  Αλι στράτη.  Από  το  ακαδημαϊκό έτος  1949-50 (αφού πρώτα  επισκευάστηκε  κατάλληλα  για σχολείο)  μέχρι  το  έτος 1979 που  ολοκληρώθηκε το νέο  σχολικό  κτήριο του  Γυμνα σίου και Γενικού Λυκείου , στο κτήριο αυτό λειτούργησε το εξατάξιο Γυμνάσιο Προσοτσάνης. Μετά την εκκένωσή του από το Γυμνάσιο, εγκαταστάθηκε το Ειρηνοδικείο Προσοτσάνης. Με την ίδρυση των Επαγγελματικών & Τεχνικών Λυκείων  το έτος  1984 και  μέχρι  σήμερα  το κτήριο  αυτό  στεγάζει το Επαγγελματικό Λύκειο  και  όπως  αυτό εξελίχθηκε  μέχρι σήμερα.  Από το βιβλίο  «Η Προσοτσάνη μέσα από την ιστορία», Βουλτσιάδης Κ. Γεώργιος.   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΑ.Λ.  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013