Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας  
Μαθήματα  Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ Τομέα Οικονομικών και Διοικητικων Υπηρεσιών (κάνε κλικ εδώ)